Ikaskuntzaren eta eskolako zailtasun eta atzerapenak

IKASKUNTZAREN ETA ESKOLAKO ZAILTASUN ETA ATZERAPENAK

Ikasteko zailtasun kontzeptua ikaskuntzaren arlo espezifikoetako arazoak definitzen dituen kontzeptu orokorra da. Horrela ulertuta, ikaskuntzan arazoak dituen pertsonak zailtasunak izan ditzake irakurtzen duena ulertzeko,  matematiken ikasketetarako, egoki adierazteko, bere barne arrazonamendu logikoa  hartzen duten ariketak egiteko…… besteak beste

Era honetako zailtasunak agertzen direnean interbentzio eraginkor bat ez egoteak eskola garaian dagoen ume hori eskola porrotera, motibazioa galtzera, gizarte arazoak izatera…eraman dezake

Eskola ikasketetan inplikatuta dauden arlo guztiak baloratzen dituen ebaluazio psikopedagogiko orokor bat egitea ezinbestekoa da. Aurkitutako zailtasun guztiak gainditzera bideratuta dagoen  Norbanakako Interbentzio Programa egin ahal izateko pertsonak dituen puntu ahulak baita bere indarguneak ere zeintzuk diren ezagutzea beharrezkoa dugu.

 

“Ezin duzu olatuak gelditu, baina surf egiten ikas dezakezu” 

Jon Kabat Zinn

Zubibarri Kalea 18
20560 Oñati
Gipuzkoa

TELF: 943 78 31 09

MUGIKORRA: 688 691 495

Osasun arloko zentru , zerbitzu eta establezimenduen erregistroa Zbk: 20 C.2.2. 8312